facebook facebook
Agenda
<Tornar

Plec de requeriments per a la pàgina web del CERAP
Dia: 01/08/2018

Plec de condicions:

En termes generals, que més endavant es detallaran, l'objectiu és proporcionar la instal·lació i manteniment d'una pàgina web basada en WordPress per a l'entitat. Ha de ser fàcilment actualitzable pels usuaris autoritzats del CERAP, i complir els mínims requisits indispensables de seguretat, velocitat, accessibilitat, etc. Cal que sigui basada en plantilles el més estàndards possibles, per minimitzar la feina de manteniment i actualitzacions. 

Al mateix temps s'instal·larà un sistema adequat per fer enviaments massius de correu electrònic, amb diferents llistes de correu (socis, entitats, etc.) fent el traspàs automàtic de les llistes actualment existents cap al nou sistema.

En el moment de la posada en funcionament caldrà fer la formació necessària a l'equip del CERAP que ho hagi d'utilitzar a nivell d'usuari per assegurar que des d'un bon inici tindran les capacitats suficients per poder-ho fer. 

Posteriorment, caldrà fer-se càrrec del manteniment per a les actualitzacions periòdiques i per a les diferents ampliacions i/o modificacions que puguin ser requerides. 

Per a la nova pàgina web s'ha pensat en un entorn basat en el WordPress. La nova pàgina hauria de contemplar, com a mínim, el mateix contingut que la pàgina web actual, http://www.cerap.cat, si bé, racionalitzant el contingut, per seccions, agenda, arxiu multimèdia, etc.

En el preu ofert no s'ha d'incloure el cost del hosting, ja que aquest apartat serà decidit i contractat directament pel CERAP.

La proposta ha d'incloure un esbós de com s'estructuraria i com quedaria visualment. 

Els serveis administratius del CERAP facilitaran tota la informació necessària per poder elaborar el projecte i el pressupost.

Tota la documentació necessària per portar a terme una actualització de tot l'entorn, cal que estigui al dia i a l'abast del CERAP, perquè si es dona el cas d’haver de traspassar les tasques de manteniment, es pugui fer sense cap tipus de problema.  

Gestor de correu. Cal que tingui les capacitats següents: 

Diferents llibretes d'adreces. 

Facilitat de creació i manteniment de les diferents llibretes d'adreces. 

Creació de correus electrònics amb format html. 

Enviament de correus massius a una o diverses llibretes d'adreces.  

L'oferta econòmica ha de contemplar: 

Disseny. 

Plantilles i extres necessaris. 

Instal·lació WordPress i sistema de correu electrònic. 

Traspàs del contingut actual als nous sistemes. 

Configuració de còpia de seguretat automàtica. 

Formació d'usuaris, (hores de formació). 

Manteniment dels 3 primers anys (actualitzacions de WordPress i programari afegit).

Pressupost genèric per possibles contingències (hores de formació, afegir una nova secció, etc). 

Publicació immediata de les noves entrades a Facebook, Twitter i Instagram.

Terminis de presentació:

Lliurament de la proposta: dilluns 24 de setembre de 2018.

Lliurament del web i el sistema de correu funcionant: dilluns 26 de novembre de 2018.

Formació i traspàs de continguts: durant el mes de desembre de 2018.

Disposar de tot el traspàs de dades de la pàgina anterior i de les llibretes d'adreces. anteriors al nou sistema, així com tota la documentació necessària per fer un correcte ús i manteniment del sistema i checking final: 31 de gener de 2018.

Tribunal de selecció: 

El tribunal estarà format pels membres de l'actual Junta Directiva del CERAP,  així com dues persones més relacionades amb el món del disseny i la informàtica.

Forma de pagament i terminis:

10% a l'acceptació del pressupost.

20% a l'acabament de la pàgina.

20% a l'acabament del traspàs de totes les dades.

30% a l’acabament de la formació dels usuaris.

20% restant, dos mesos després de tenir la pàgina funcionant.

Pel que fa als imports corresponents al manteniment anual, es meritaran per any vençut, cada 31 d'octubre.


Plec de requeriments

Avis legal CERAP Avgda. de Pau Casals, 84 - 43330 Riudoms - cerap@cerap.cat - Tel. 977 768 060 com arribar-hi