28 febrer 2020 19.30

La Junta Directiva del Centre d’Estudis Riudomenc Arnau de Palomar us convoca a l’Assemblea General de Socis de l’entitat, que tindrà lloc divendres dia  28 de febrer de 2020 a dos quarts de vuit del vespre a la nostra seu social.

Ordre del dia

1.- Salutació de la Presidenta.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior (15 de març de 2019).

3.- Informació de presidència.

4.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria i estat de comptes de l’any 2019.

5.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la programació i pressupost per l’any 2020.

6.- Presentació i aprovació d’una esmena als Estatuts.

6.- Obertura del període electoral per a la renovació de la Junta.

7.- Torn obert de paraules.

Marisol Virgili Llebaria

presidenta del CERAP

Riudoms, 10 de febrer de 2020