El Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar (CERAP) ha engegat durant el 2021 el procés de conservació, catalogació i digitalització del fons d’art de l’entitat, que recull 120 pintures i fotografies. És una col·lecció heterogènia en estils i formats i prou representativa de l’evolució de les arts plàstiques en els últims quaranta anys.
L’entitat considera que ha actuat a temps per frenar el deteriorament de la col·lecció i que s’han acomplert els objectius que es perseguien. La col·lecció ja està resguardada en una sala de reserva, que reuneix totes les condicions de temperatura i humitat. El projecte s’ha dut a terme gràcies al suport de la Diputació de Tarragona, que ha atorgat un ajut de 6.776,01 euros, dins de la seva convocatòria de subvencions a entitats o persones per a activitats culturals o d’interès ciutadà de 2021.

El projecte l’han executat professionals acreditats en restauració, fotografia i informàtica, els quals han realitzat les actuacions següents:

  • Jornades de formació de membres de la Secció d’Art del CERAP amb Guillem Molons, restaurador i conservador, amb la finalitat d’aprendre les claus per a una bona gestió en la conservació del fons d’art.
  • Autoavaluació del fons segons el qüestionari de l’ICCROM (Centre Internacional per a l’Estudi de la Preservació i Restauració de Béns Culturals).
  • Siglatge de les peces de la col·lecció.
  • Conservació preventiva: establiment dels protocols de neteja i manteniment de l’espai i de les exposicions temporals i matèria orgànica; senyalística en la sala de reserva del fons d’art i de la sala d’exposicions; i estudi d’humitat relativa i temperatura de la sala de reserva i de la sala d’exposicions.
  • Serveis puntuals de conservació:

– Informes (documents d’entrada de les peces i les fotografies respectives).
– Adequació en exposició i embalatges atípics (com flassades tèrmiques).
– Conservació curativa d’algunes de les obres.
– Dues jornades de sessió fotogràfica de les 120 peces, realitzades per una fotògrafa professional i un assistent.
– Tractament digital de les imatges.
– Creació d’una base de dades digital, que permetrà la difusió en línia al públic del fons d’art. Inclourà fotografies de les obres i les dades següents: títol de l’obra, nom de l’autor, any de creació, procedència de la cessió, mides, tècnica, suport, estat de conservació i petita biografia de l’autor.

 

 

 

error: Contingut Protegit !!