Masos, masets i masies del terme de Riudoms

«Masos, masets i masies del terme de Riudoms» és el treball amb què Verònica Moragas Rovira (Riudoms, 1982) va guanyar la modalitat Recull fotogràfic dels Premis Arnau de Palomar 2016, que convoquen el Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar i l’Ajuntament de Riudoms. El treball és un recull fotogràfic de 35 masos del terme municipal.

El treball

 

Les masies de Riudoms

Un mas respon a la descripció d’una explotació agrària tradicional formada per una casa de camp amb diverses dependències, anomenada sovint masia, que té bosc, pastures o terres de conreu adscrites. L’edifici principal d’un mas, i especialment quan té una certa importància per les seves dimensions i les seves característiques arquitectòniques, rep el nom de masia.

Riudoms és un poble de gran tradició agrícola i, en conseqüència, el seu terme està ple de masos, masets i masies, segons l’argot riudomenc. Les construccions són molt diverses i de diferents característiques arquitectòniques segons l’ús que se’n feia, les possibilitats econòmiques del propietari, la data de construcció, corrents estilístics, etc.

En l’actualitat, algunes d’aquestes construccions perviuen tal com van ser construïdes. Altres conserven majoritàriament l’estructura original, però han estat rehabilitades per tal de fer-les més funcionals. És interessant anotar que la majoria de construccions que trobem en l’actualitat, en origen, parteixen d’una construcció molt antiga i molt més petita, que va patint ampliacions i transformacions en el decurs de la història.

Intencions

Aquest projecte té com a objectiu fer un recull fotogràfic dels masos, masets i masies del terme de Riudoms, intentant fotografiar-ne el màxim nombre possible per aconseguir un ventall ampli que mostri la diversitat d’estils existents. Des d’un inici, la intenció ha sigut fer fotografies no només de les grans masies conegudes del terme, sinó buscar també construccions més humils, però que també parlen de la nostra història com a poble pagès.

Sempre que ha estat possible s’ha fotografiat l’emplaçament de la construcció per tenir una visió general i poder veure-la situada en el seu entorn, la volumetria per veure’n l’estructura, façana i coberta, i alguns elements constructius singulars o que se sap que són d’origen.

Aquest recull de fotografies està fet des d’una visió bàsicament descriptiva per ajudar-nos a conèixer la tipologia de masies dell terme de Riudoms.

Metodologia

Cada masia ha estat fotografiada segons les seves característiques. S’han pres les imatges en diverses hores del dia, però majoritàriament al matí, per l’orientació de les construccions. Les fotografies s’han fet amb una càmera reflex digital i, amb la mesura del possible, amb trípode. La intenció ha estat poder fotografiar les masies amb el mínim d’artifici i sense ànim d’alterar la realitat.

Per realitzar aquest projecte s’han seguit els següents passos:

  • Investigació i recerca de les masies existents a partir de fonts escrites i memòria oral.
  • Contacte amb el propietari sempre que ha estat possible.
  • Treball de camp i primera visita. Entrevista amb el propietari per prendre dades.
  • Sessió fotogràfica.

La majoria de fotografies que es presenten són de masos dels quals es coneix el nom, però també n’adjunto altres el nom dels quals encara no he pogut trobar. També es dóna el fet que hi ha masies que he pogut fotografiar més detalladament, fins i tot des de dintre, i altres que només he pogut fer-ho des de fora i/o des de lluny, ja que no hi tenia accés pel seu estat de conservació o no tenia permís del propietari.

Conclusions

Un cop realitzades aquestes primeres fotografies, es fa evident que es necessiten molts mesos per poder fer un catàleg complet, o si més no, una dedicació absoluta al projecte.

Es fa difícil quan no es troba el contacte del propietari o quan el trobes però has de concertar una cita per poder fer les fotografies, tenint en compte l’horari, el clima i que és una propietat privada.

Hi ha molts masos coneguts gràcies a la documentació existent i a la saviesa popular. Però també n’hi ha altres que hi són i que, tot i tenir un cert grau d’interès, malauradament encara no estan documentats. Cal dir també que el nom dels masos pot haver canviat al llarg del temps, sobretot per com els coneix la gent d’avui dia, fet que dificulta encara més la tasca d’identificar-los.

És per tot això que podem dir que el recull presentat és un tast. Queden molts masos, masets i masies per fotografiar. També sóc conscient que algunes de les fotografies no estan preses en el millor moment, tot i això, he prioritzat la idea de catàleg. Aquest és un projecte de llarga durada que només ha començat.

Després de realitzar el projecte presentat, un s’adona de la importància de mantenir, conservar, preservar i catalogar el nostre patrimoni. Espero que la tasca que he iniciat pugui acabar en un estudi més exhaustiu i valuós d’aquesta part del patrimoni riudomenc.

Finalment, no em vull estar d’expressar que l’experiència viscuda al llarg d’aquest projecte ha estat molt enriquidora, tant pel fet que m’ha permès conèixer més a fons el territori i el patrimoni de Riudoms, com pel fet d’haver estat en contacte amb les persones relacionades amb els masos, masets i masies, testimonis vius de la nostra història.

Verònica Moragas

 

Mas dels Albellons

Partida de la Clota

Data de construcció: segle XIX-XX

Cultiu: avellaners

Mas de n’Aubi

Mas de n’Aubi – Mas de n’Albi

Cultiu: olivers, ametllers i presseguers

Mas d’en Blai

Partida de les Planes del Roquís

Data de construcció: 1802

Cultiu: cereals

Mas Blanc

Partida de la Sénia

Cultiu: avellaners i olivers

Mas del Boter

Partida de l’Alqueria

Cultiu: avellaner, oliver i garrofer

Mas de la Calderera

Partida de la Clota

Data de construcció: XIX-XX

Cultiu: olivers

Mas de l’Estivill (?)

Mas de Gomadí

Mas de Don Felip

Partida del Burgar

Data de construcció: s. XVI

 

Mas d’en Figueres – Mas Gaset

Partida de Blancafort

Cultiu: olivers i carbasses

Mas del Florentí

Partida del coll del Boc

Data de construcció: 1909

Cultiu: avellaners

Mas del Franqués – Mas del Pepo

Partida del Freixe

Data de construcció: mitjans s. XIX

Cultiu: avellaners i olivers

Mas dels Gafarrons – Mas del Pepito Penjadet

Partida de l’Alqueria

Data de construcció: 1899 (?)

Cultiu: avellaners i olivers

Mas del Galant

Partida de la Sénia

Cultiu: olivers i fruita seca

Els Hortets

Partida del Recreu

 

Els Hostalets

Partida de l’Alqueria

Cultiu: olivers

 

Mas del Minflo

Partida de la Sénia

Cultiu: avellaners

Mas del Pep

Partida de la Clota

 

Mas del Pepito Botafocs

Partida de l’Alqueria

Data de construcció: 1929

Cultiu: avellaners i olivers

 

error: Contingut Protegit !!