Mas del Pissarro

Partida de la Sénia

Cultiu: avellaners

Mas del Ros

Partida del Freixe

Cultiu: avellaners, garrofers i olivers

Mas de la Roseta

Partida del Burgar

Cultiu: cereals

Mas del Salerí

Partida de la Font Nova

 

Mas del Sentís

Partida del Mas de n’Aubi

 

Mas d’en Siurana – Mas Groc

Partida del Mas de Gomandí

Cultiu: olivers

Mas del Sol

Partida de la Clota

 

Mas del Toda

Partida de les Planes del Roquís

Cultiu: olivers

Mas del Vallet

Partida de les Planes del Roquís

Mas del Vallet – Mas de la Teresina Vallet

Partida de les Planes del Roquís

Data de construcció: 1900

Cultiu: avellaners i ametllers

Mas del Xanxo

Partida del Freixe

Cultiu: olivers

s/n Camí de Reus

Partida de les Planes del Roquís

 

s/n Carretera de Cambrils 1

Partida de la Sénia

 

s/n Carretera de Cambrils 2

Partida de la Sénia

s/n Carretera de Montbrió

Partida del Mas de n’Aubi

s/n Camí de Sant Pau 2

Partida de l’Alqueria

Cultiu: olivers

 

s/n Camí de Sant Pau 1

Partida de l’Alqueria

error: Contingut Protegit !!