Microclima particular: el pati interior

 

«Microclima particular: el pati interior» és el treball amb què Gisela Domènech Solanes i Verònica Moragas Rovira van guanyar la modalitat Recull fotogràfic dels Premis Arnau de Palomar 2012, que convoquen el Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar i l’Ajuntament de Riudoms.

El treball és un recull fotogràfic dels patis interiors d’illa del poble de Riudoms.  Són elements de la trama urbana però desconeguts per la majora de la població.

 
El projecte

Un pati interior respon a la descripció d’espai tancat, no edificat, situat a l’interior d’una illa, que serveix per il·luminar i airejar les façanes posteriors de les cases que la formen.

La idea de pati interior no es pot concebre sense anar associada a la paraula casa, ja que sense ella no existiria. La casa-pati és una tipologia d’habitatge molt arrelada al Mediterrani. Els àrabs, els romans i els grecs utilitzen la figura del pati en les seves construccions i fan d’aquest element un costum extraordinari de l’espai íntim.

Els catalans som una cultura amb grans antecedents artístics que han colpit en l’interior del nostre comportament com a poble, heretant formes del passat fent-les ben nostres.

Amb aquest projecte s’han volgut fer visibles els patis interiors d’un Riudoms romàntic desconegut. Patis tancats i introvertits, situats  dins la trama urbana, que ens deixaran  entendre una mica millor la vida riudomenca. Hem centrar la mirada al nucli antic de la vila per ser la zona amb més existència de patis interiors d’illa amb interès històric.

Per aconseguir el nostre objectiu hem realitzat una feina d’investigació, difícil per ser elements amagats, però a la vegada agraïda per trobar patis sorprenents. D’altra banda, no hem obtingut sempre el resultat esperat per motius diversos. Per certes famílies és un element tan privat que prefereixen preservar-lo. També hem trobat patis desapareguts o coberts per modificacions en les construccions i patis abandonats en habitatges en desús. Malgrat això hem aconseguit fotografiar-ne una vintena.

Amb aquest recull fotogràfic hem volgut plasmar espais de caràcter urbanístic amb històries amagades i particulars , als quals poques vegades es dona la importància que es mereixen. Al llarg d’aquest anys hem sentit diverses vegades, de boca riudomenca, la frase «Aquest pati voleu fotografiar?», com si aquests estiguessin mancats de valor per ser antics o pocs luxosos.  El poble es composa tant pel ple com pel buit i és l’organització d’aquests dos factors la que fa que funcioni amb harmonia. L’experiència adquirida durant la realització d’aquest projecte ens confirma que són peces imprescindibles i de gran valor.

Arquitectònicament, el pati es considera una estança més de la casa, exterior, però no per aquest motiu menys important, ja que és l’element que permet la relació íntima entre l’interior i l’exterior. Aquesta relació es pot observar en aquest recull fotogràfic, on en certs patis hem buscat el punt de visa des de l’interior cap a l’exterior.

Des d’un punt de vista formal, són volums descoberts amb atmosferes diferents, plens de peculiaritats. S’entén el pati com a límit vertical, que emmarca els diferents cels descrits pel dia, la nit, el fred, la calor, l’orientació… I des d’un punt de vista sensitiu, són microclimes individuals reguladors del ‘ambient i generadors de confort. Però més enllà de la sensació física que produeixen els patis, aquests també són escenaris de la vida dels habitants de la casa, espais de recolliment, espais on es desenvolupa vida social, espais de treball, corral per als animals i també espais verges i horts, tots caracteritzats per la il·luminació, la temperatura, la vegetació, la proporció, la dimensió, la forma, la ventilació, l’obaga, la vida, el calor, l’aigua… De cada pati interior hem volgut destacar la seva personalitat.

Aquest recull de fotografies combina una visió descriptiva i una visió artística. Ajudant-nos a conèixer la tipologia de patis existents al poble i, alhora, captar i transmetre l’atmosfera de cada un dels patis. És per això que hem incorporat tant vistes generals com vistes en detall, per entendre l’espai i la vida respectivament. El criteri a seguir ha sigut fruit de la mescla de les nostres dues disciplines. L’arquitectura i la fotografia.

 

Metodologia

Cada pati ha estat fotografiat segons les seves característiques. Les fotografies són preses en diverses hores del dia, tenint en compte la situació, l’orientació i tipologia constructiva de cada pati.

Les fotografies són en color, preses amb una càmera reflex digital i sempre que ha sigut possible amb trípode, per poder fotografiar els espais amb el mínim d’artifici i sense ànims d’alterar la realitat.

Per realitzar el projecte hem seguit la següent manera de treballar:

-Investigació i recerca dels patis existents.

-Contacte amb la propietat.

-Primera visita de l’espai.

-Càlcul de l’assolellament i determinació de l’hora en què el fotografiem.

-Sessió fotogràfica.

 

Conclusió

Les formes urbanes sempre han respost a les necessitats dels individus. Nosaltres hem volgut aprendre de l’arquitectura dels nostres avantpassats, els quals disposaven de solucions intel·ligents per  viure de manera òptima. Estudiant els patis, hem entès el funcionament de les cases, els recorreguts, els usos en molts d’elles comuns, i la vida.

Amb aquest recull s’ha pretès fer una anàlisi del context urbà, estudiant la disposició dels espais no construïts i plasmant amb instantànies les característiques de cada objecte. S’ha volgut donar una visió sincera de la realitat dels patis interiors de les cases riudomenques per mostrar, sempre des del respecte, un recull de peces úniques, personalitzades, d’encant especial i que formen part d’un conjunt anomenat Riudoms.

 

Agraïment

Volem agrair a totes les famílies que ens han permès entrar a les seves vides. La seva hospitalitat ha fet possible que aquest projecte sigui realitat.

Gisela Domènech Solanes

Verònica Moragas Rovira

Pati interior 01

Carrer del Beat

Pati de grans dimensions utilitzat com a jardí i aparcament

Pati interior 02

Carrer del Beat

Pati interior de murs alts de pedra i abundant vegetació. Hi destaquen una gran palmera i la varietat d’espècies vegetals

Pati interior 03

Carrer del Beat

Pati interior que es conserva original, havia estat utilitzat com a corral d’animals. Consta de murs de pedra en tot el seu perímetre i vegetació

Pati interior 04

Plaça de l’Església

Pati interior de l’Abadia. Està envoltat per estances pròpies de l’Abadia. Des del pati es veu el campanar de l’església de Sant Jaume Apòstol. Últimes imatges abans de les obres de rehabilitació integral de tota l’edificació.

Pati interior 05

Carrer de les Galanes

Aquest pati és conegut per la majoria de població riudomenca com «El Pati». És de grans dimensions. Té característiques pròpies dels patis andalusos, ja que està decorat amb torretes amb plantes i flors disposades com als patis del sud.

Pati interior 06

Carrer Gaudí

Pati de característiques modernes compartit per tres famílies. És una construcció terrassada amb el pati comú. S’hi accedeix a trav´s d’una escala estreta que dona pas al pati amb piscina i zona enjardinada.

Pati interior 07

Carrer Gaudí

Pati interior conservat amb el mateix estil de l’època en què es va construir. Hi destaca una escalinata de rajola de color blau que comunica el pati amb la planta primera de la casa. També disposa de diferents espècies vegetals i flors de temporada, com una gran llimonera.

Pati interior 08-09

Carrer Nou

La casa té dos patis: un d’exterior, que es pot observar des del carrer Nou; i un altre a l’interior, més privat. El pati exterior s’utilitza com a accés a la casa i aparcament de vehicles. És destacable la parra catalogada que manté el pati amb obaga a l’estiu i permet l’entrada de llum a l’hivern. El pati interior és una zona enjardinada, amb vegetació mediterrània.

Pati interior 10

Carrer Nou

Pati interior que llinda amb els habitatges veïns. Consta de dos nivells, a cota de carrer i planta primera. El pati dona accés a la bodega a la cota inferior i funciona com a terrassa de la cuina a la cota superior.

 

Pati interior 11

Carrer Nou

Pati interior adjacent als patis veïns. S’hi accedeix des de planta baixa i també des de la planta primera a través d’una escala exterior. Té les característiques pròpies dels patis originals. S’utilitza d’hort.

Pati interior 12

Carrer Nou

Pati interior de dos ambient. Està limitat pel mateix habitatge en un dels costats,  i patis d’altres cases als altres costats. Disposa de murs de pedra decorats amb objectes de metall, la majoria són estris relacionats amb la pagesia.

Pati interior 13

Carrer de Sant Bonifaci

Pati interior en el qual destaquen dos nivells, un a planta primera que funciona com a terrassa, i un a planta segona que fa de terrat. El pati disposa d’un rentador transformat en jardinera per a les plantes.

Pati interior 14

Carrer de Sant Bonifaci

Pati interior on destaca un espai ple d’eines relacionades amb l’ofici de serraller, fet que ens explica l’ofici del propietari de la casa. També hi trobem un gran llenyer i diverses escultures treballades pel mateix propietari.

Pati interior 15

Carrer de Sant Bonifaci

Pati interior limitat pel mateix habitatge i patis veïns. S’utilitza com a espai de reunió. Disposa de gran vegetació que el manté en obaga. Destaquen els objectes penjats a les parets.

Pati interior 16

Avinguda de Pau Casals, 84

Pati que funciona com a distribuïdor, dona accés al Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, al terrat i a unes dependències de la planta primera. Disposa d’una llarga jardinera i en podem destacar el banc d’obra, que permet moments de descans.

Pati interior 17

Raval de Sant Francesc

Pati de grans dimensions on sempre s’ha fet vida. Adjacent al forn de pa. Disposa d’una jardinera a tota la paret longitudinal i d’una cuina exterior.

Pati interior 18-19

Raval de Sant Francesc

Casa pairal d’Antoni Gaudí. Epicentre Gaudí

Aquesta edificació disposa de dos patis, el de la casa pairal d’Antoni Gaudí i el de l’Epicentre Gaudí. L’estil dels dos és diferencia, ja que el primer conserva un estil més antic i el segon ha estat adaptat a les necessitats de l’equipament. Es comuniquen per un porta.

Pati interior 20

Raval de Sant Francesc

Pati de petites dimensions que consta de dos nivells. El nivell de planta baixa, utilitzat com a corral en el seu origen i com a hort actualment; i un nivell superior, a planta primera, amb un balcó.

Pati interior 21

Carrer de Sant Vicenç

Pati interior de grans dimensions limitat per un costat pel mateix habitatge i, a la resta, per uns murs que limiten amb la carretera. Disposa de piscina, pou i diferents zones de descans.

Vista

Carrer de Sant Bonifaci

Vista picada presa des de l’habitatge del carrer de Sant Bonifaci 17. Hi podem observar un exemple d’interior d’illa fragmentat pels patis dels diferents habitatges que formen aquest espai tancat entre els carrers de Sant Bonifaci i Nou. 

error: Contingut Protegit !!